Skip to main content

Posts

Y diweddaraf / Most recent

Efrog Newydd, Nendyrau, Newid / The Big Apple, Aladdin, Autumn

Cymru > Llundain > Baltimore > Pennsylvania > Efrog Newydd > Philadelphia 

NEW YORK, NEW YORK! Wedi ystyried taw'r flwyddyn ddiwethaf oedd y tro cyntaf i fi fynd ar awyren ac es i i Ffrainc, sef 55 munud i ffwrdd yn yr awyr, roedd y daith yma yn brofiad a hanner i mi! 
Sut mae modd gweld dinas mor fawr o fewn 3 diwrnod?! Roeddwn i'n mynd trwy Instagram ac yn 'googlo'r' pethau gorau i'w gwneud yn Efrog Newydd cyn i ni fynd ond roeddwn i'n ymwybodol na fyddwn i'n llwyddo i wneud popeth! Felly dyma grynodeb byr iawn iawn o'r pethau a wnaethon ni, y pethau a fwyton ni a'r atyniadau mwyaf trawiadol. Co ni off!

Considering that the furthest I've been on an aeroplane is France, 55 minutes away, this trip was an experience for me!
So how can you see a city as big as New York in three days?! I was scrolling through Instagram and googling the best things to do and see in NYC before going, but I was fully aware I'd never get to see ever…

Latest posts

Glaw, Gwirfoddoli, Gŵyl Gymraeg // Promises, Parade, Parti Ponty

Ewch amdani! / Go for it!

📚 Arholiadau, Adolygu, 'All-Nighters' / Revision, Red Bull, RELAX 📚

Tiwbiau, Torfeydd, Torheulo / Chats, Chelsea, Checkouts

Pen-blwydd, Penwythnos Perffaith, Pwdinau / Bubbly, Birthdays, and Blisters, 🎉

Cymraeg, Camerâu, Cystadlu / Lights, Learners, Llangrannog

Graddio / Graduation

Dathlu Diwedd Arholiadau / Celebrating the End of Exams

Aelod newydd o'r teulu (na, nid babi) / New member of the family (no,not a baby)

8 peth i'w gwneud yn Abertawe / 8 things to do in Swansea