Skip to main content

Posts

Y diweddaraf / Most recent

Glaw, Gwirfoddoli, Gŵyl Gymraeg // Promises, Parade, Parti Ponty

Dydd Gwener 21 Gorffennaf 2017 / Friday 21st July 2017
Helo 'to! Mae'r wythnos yma wedi bod yn un brysur iawn felly dwi heb gael cyfle i sôn am y penwythnos diwetha' eto. Ddydd Sadwrn diwethaf, mi wnes i wirfoddoli ym Mharti Ponty. Gŵyl Gymraeg yng nghanol Pontypridd yw hi wedi'i threfnu gan Fenter Iaith ar y cyd â'r Cyngor lleol. Pan enillais i'r fedal, roeddwn i'n sôn am fy nghysylltiadau â Menter Iaith RhCT a gwirfoddoli yn fy ardal enedigol. Felly dyma obeithio bydda i'n ysbrydoli eraill i wirfoddoli hefyd.
Hello again! This week has been crazy busy, so busy that I haven't had the chance to speak about last weekend. Last Saturday, I volunteered in Parti Ponty. It's a Welsh language festival in Pontypridd organised by Menter Iaith RCT alongside the local Council. When I won the medal I mentioned my connections with Menter Iaith and volunteering with them in my local area. So here's hoping I inspire others to volunteer too.

Pam gwirfoddi? / …

Latest posts

Ewch amdani! / Go for it!

📚 Arholiadau, Adolygu, 'All-Nighters' / Revision, Red Bull, RELAX 📚

Tiwbiau, Torfeydd, Torheulo / Chats, Chelsea, Checkouts

Pen-blwydd, Penwythnos Perffaith, Pwdinau / Bubbly, Birthdays, and Blisters, 🎉

Cymraeg, Camerâu, Cystadlu / Lights, Learners, Llangrannog

Graddio / Graduation

Dathlu Diwedd Arholiadau / Celebrating the End of Exams

Aelod newydd o'r teulu (na, nid babi) / New member of the family (no,not a baby)

Fy Nesg : Y diweddaraf / My Desk : The Update

8 peth i'w gwneud yn Abertawe / 8 things to do in Swansea